Aanmelden

Inschrijven van uw kind als leerling van ‘De Sprankel’ kan plaatsvinden nadat ouders de ‘Open-ochtend’ hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. 

U schrijft uw kind in met behulp van dit formulier. Dit formulier kunt u sturen naar directie@desprankel.nl en/of k.dekker@desprankel.nl Na ontvangst van het formulier zal er contact worden opgenomen door de directeur of teamleider. In een gesprek komt naar voren wat uw kind nodig heeft. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind ingeschreven. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er de mogelijkheid van een gewenningsperiode. 

De leerling mag vijf ochtenden (dagdelen), voordat het vier wordt, op school meedoen. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouder/verzorger. U kunt als ouder/verzorger ook contact opnemen met de groepsleerkracht (Juf Annelies) om data af te spreken. Ouders krijgen, voor de definitieve plaatsing een entreeformulier, waarin zij de voorschoolse ontwikkeling kunnen weergeven. Ook zal er door de groepsleerkracht en ouder/verzorger een oudervertelmoment of een leerlingvertelmoment plaats vinden. Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op ‘De Sprankel’, dan kan in overleg met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een aantal dagdelen (in overleg vastgesteld) als gast meedraaien in de nieuwe groep.