Scholenstichting De Stroming

De Sprankel is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze stichting vallen de scholen:

 • De Ark te Meeuwen
 • Het Baken te Werkendam
 • Eben Haëzer te Woudrichem
 • Het Fundament te Genderen
 • ’t Kompas te Werkendam
 • De Parel te Giessen/Rijswijk
 • De Regenboog te Nieuwendijk
 • De Sprankel te Dussen
 • d’Uylenborch te Almkerk
 • Waardhuizen te Waardhuizen
 • De Zaaier te Andel

De Stroming heeft een eigen website: www.destroming.eu

De Stroming is na een zorgvuldig doorlopen proces op 22 juni 2022 bij notariële akte omgezet van een vereniging naar een stichting. Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het protestants christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en het intern toezicht organiek gescheiden. De heer A.C.J (Ton) Lenting is het College van Bestuur tot 1 september 2022 en de heer M. (Martin) de Kock is het College van Bestuur vanaf 1 september 2022 en is daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de 11 scholen en voor alle medewerkers van De Stroming. Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een beleidsmedewerker personeelszaken, mevr. E.J. (Elise) van Es-van Noorloos, een controller, mevr. M. (Mendy) van Helvoirt, een beleidsmedewerker kwaliteitszorg, mevr. A. (Atie) Haverhals en een secretaresse, mevr. A.(Adrie) Scherff.

Contactgegevens:
Het bestuurskantoor is gevestigd aan Waardhuizen 38 4287 LS te Waardhuizen, 0183 – 501613, www.destroming.eu.

Het logo van de stichting heeft een dynamische vorm. Daarmee geeft het aan, dat er steeds beweging is. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Zoals Jezus de kinderen omvatte, omvat de blauwe figuur de groene. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die dus is omgeven door geloof en hoop.