School

Onder het kopje ‘School’ kunt u de volgende gegevens vinden:

Visie

‘De Sprankel’ is een open christelijke basisschool, waar wij werken vanuit ons geloof in God. Iedereen is welkom om te sprankelen bij ons op school!

Meer

Schoolgids

Hier kunt u onze schoolgids vinden.

Meer

Leerkrachten

Wij hebben een jong en enthousiast team, dat door scholing zich ontwikkeld en met liefde lesgeeft aan alle kinderen. Druk hieronder op 'Meer' om te lezen wat de samenstelling van ons team is.

Meer

Ouderhulpgroep

Er is een ouderhulpgroep zeer actief in onze school. Als u hier meer over wilt weten kunt u hieronder op 'Meer' drukken.

Meer

MR & GMR

Hier kunt u lezen wat de MR en GMR precies doen.

Meer

College van bestuur

Sinds 1 augustus 2018 is het bestuur en intern toezicht organiek gescheiden. Hier kunt u meer informatie vinden over het College van bestuur.

Meer

Scholenvereniging De Stroming

De Sprankel is één van de tien scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena.

Meer

Logo

Ons logo laat zien dat ieder kind uniek is. Lees hier de gedachten achter ons logo.

Meer

Vacatures

De Stroming zoekt invallers in onze 'flexibele schil'. Iets voor jou?

Meer