Visie

Kernwaarden:
– Oog voor ieder kind
– Ruimte voor vernieuwing
– Veilige omgeving
– Ouderbetrokkenheid

De school wordt wel ‘het tweede opvoedingsmilieu’ genoemd. De 4 tot 12-jarigen brengen veel tijd door op school. De invloed die het schoolklimaat en de juf of meester op de kinderen hebben, moet niet onderschat worden. Het is daarom vanzelfsprekend dat er een goed contact tussen de ouders en de school moet zijn. Een goed contact is noodzakelijk om uw kind(eren) een fijne en zinvolle schooltijd te geven. Daarbij is het van belang dat ouders en school weten waar men aan toe is. Daarom vinden wij ouderbetrokkenheid zeer belangrijk.

Op onze school is in het bijzonder aandacht voor:
– een goede omgang en samenwerking met elkaar
– het zelfstandig werken van de kinderen
– het leren van, aan en met elkaar
– openheid
– ouderbetrokkenheid

‘De Sprankel’ is een open Christelijke basisschool, waar wij werken vanuit ons geloof in God. ‘De Sprankel’ staat voor de vonk die overspringt vanuit ons enthousiasme voor de kinderen, onze medemens en de schepping.
Het is belangrijk dat kinderen liefdevol met elkaar (leren) omgaan. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een veilig werk- en leefklimaat. Dit is de basis van waaruit wij werken, waarbij wij zelf het goede voorbeeld geven.