Visie

‘De Sprankel’ is een open christelijke basisschool, waar wij werken vanuit ons geloof in God.
‘De Sprankel’ staat voor de vonk die overspringt vanuit ons enthousiasme voor de kinderen, onze medemens en de schepping.
Het is belangrijk dat kinderen liefdevol met elkaar (leren) omgaan, in navolging van de liefde van Jezus voor de medemens. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een veilig werk- en leefklimaat. Dit is de basis van waaruit wij werken, waarbij wij zelf het goede voorbeeld geven.