Visie

‘De Sprankel’ is een open Christelijke basisschool. Iedereen is welkom!
‘De Sprankel’ staat voor de vonk die overspringt vanuit ons enthousiasme voor de kinderen, onze medemens en de schepping.

Kernwaarden:
– Vertrouwen
– Samen
– Ontdekken
– Brede basis

Hieronder leggen we onze kernwaarden uit:

Vertrouwen:
Op De Sprankel vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een fijne en veilige omgeving. Vanuit een basisvertrouwen op God investeren wij in de relatie met kinderen, ouders en collega’s. Veiligheid en respect voor elkaar zijn hierin belangrijk. We leren kinderen dat het niet erg is om fouten te maken, maar dat ze daar juist van mogen en kunnen leren. Zo leren we kinderen dat ze op elkaar en op zichzelf kunnen vertrouwen.

Samen:
Op De Sprankel leren wij in verbinding met elkaar. In de praktijk zien we dit met name terugkomen in de vieringen die we groepsoverstijgend organiseren. Door alle groepen ruimte te geven in de viering, is dit een mooi moment om samen te vieren en van elkaar te leren. Jaarlijks organiseren we ook groepsoverstijgende knutselmiddagen en helpen de oudste kinderen van de school de jongste kinderen. Daarnaast vinden we het als school belangrijk om samen te werken met ouders. Daarom is er bij ons op school altijd de mogelijkheid om het gesprek met elkaar aan te gaan. Verbinding proberen we ook te zoeken in de wereld om ons heen. Zo werken wij regelmatig samen met externe partijen en zamelen we met de kinderen ieder schooljaar geld in voor een goed doel in binnen- of buitenland.

Ontdekken:
Op De Sprankel vinden we het belangrijk om kinderen de mogelijkheid te bieden om te leren vanuit interesse. Hierbij zijn zij aan het ontdekken en kunnen ze leren door te verwonderen. In de kleuterbouw wordt dit mooi zichtbaar door het thematisch werken in een rijke en uitdagende leeromgeving. Bij het thema ‘Wonen’ worden activiteiten gedaan zoals huizen bouwen, meten en tekenen met verschillende materialen. Door als leerkracht als coach naast de kinderen te gaan staan, geven wij de ruimte om zelfstandig te leren. Dit wordt praktisch zichtbaar in het werken met de technieklessen uit onze techniek torens, maar ook in onze methode voor wereldoriëntatie. Door zelf, binnen bepaalde kaders, onderzoek te mogen doen, kunnen kinderen veel leren. Dit zal niet altijd in een keer goed gaan, maar ook van gemaakte fouten kunnen kinderen leren. Er wordt dus ook gewerkt aan het leren reflecteren. Wat ging goed? Wat had anders gekund? Hoe ga ik het de volgende keer aanpakken? Dit zijn allemaal mooie vragen waar kinderen veel van kunnen leren.

Brede basis:
Op De Sprankel vinden wij het belangrijk om kinderen een brede basis mee te geven, zodat zij stevig in de maatschappij staan. Dit doen wij onder andere door les te geven in de basisvakken: taal, rekenen en lezen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook les te geven in de vakken: geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, techniek en verschillende creatieve vakken. Bij de kleuters stimuleren wij de kinderen steeds om een stapje verder te zetten in hun ontwikkeling. Dit wordt vormgegeven door vanuit betekenisvolle thema’s te werken en wordt er een uitdagende leeromgeving gecreëerd. Tijdens de wekelijkse Kanjerlessen willen wij kinderen inzicht geven in hun eigen gedrag en leren op welke manier je met jezelf en met je medemens om kunt gaan.