Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

30 augustus 2018

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

Kinderen met extra hulp worden regelmatig besproken binnen ons team en ons samenwerkingsverband. We werken samen met deskundige leerkrachten van andere scholen. Soms lukt het niet om een kind goed te laten leren. Dan besluiten we om het kind een groep over te laten doen of we zoeken naar speciale hulp/zorg binnen of buiten onze school. Om deze zorg zo goed mogelijk gestalte te geven zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband 41.02 ‘De Driegang’. In dit samenwerkingsverband werken basisscholen en de speciale basisschool samen om continu zorg voor de leerlingen, in het kader van ‘Passend onderwijs’, te ontwikkelen en uit te voeren. We voeren regelmatig overleg over werkwijze en hulpaanbod voor ‘zorgleerlingen’. Tweemaal per jaar is er een ‘ondersteuningsteam’, bestaande uit iemand van het speciaal onderwijs Beatrix De Burcht, een orthopedagoog en onze Intern Begeleider (Juf Marjo) bij elkaar om leerlingen, in samenspraak met de groepsleerkracht, optimale zorg te bieden. Hoe dit ondersteuningsteam werkt, kunt u in de schoolgids lezen (hoofdstuk 5).