Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

30 augustus 2018

Op ‘De Sprankel’ kunnen kinderen tijdens de middagpauze overblijven. Onze overblijf-ouders zijn geschoold, zij hebben de cursus Overblijfbegeleiders gevolgd bij Ouders en Coo. Een kind dat overblijft moet op tijd bij de betreffende overblijfvrijwilliger worden aangemeld. Overblijven kan op die dagen dat er een overblijfvrijwilliger beschikbaar is. Overblijven kost 1,50 euro per keer/per kind. U dient uw kind een eigen lunchpakketje mee te geven voor het overblijven.

Mochten er niet voldoende overblijfvrijwilligers zijn, wordt er voor gekozen om het overblijven door ‘Hoppas’ te laten doen.