Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

30 augustus 2018

Iedere ouder/verzorger ontvangt een code om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin staat de schoolagenda, het verzuim en de vorderingen van uw kind. 

Ook kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht om de vorderingen te bespreken.