Hoe kan ik mijn kind inschrijven of aanmelden?

30 augustus 2018

Inschrijven van uw kind als leerling van ‘De Sprankel’ kan plaatsvinden nadat ouders de open-ochtend hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouders/verzorgers. Wij stellen het op prijs als u uw kind tijdig inschrijft i.v.m. de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.

U schrijft uw kind in met behulp van dit formulier. Na ontvangst van het formulier zal er contact worden opgenomen door de directeur. In een gesprek komt naar voren wat uw kind nodig heeft. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind ingeschreven. 

Ouders krijgen, voor de definitieve plaatsing een entreeformulier, waarin zij de voorschoolse ontwikkeling kunnen weergeven. Ook zal er tussen de groepsleerkracht en ouder(s)/verzorger(s) een oudervertelmoment of een leerlingvertelmoment plaats vinden. Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op ‘De Sprankel’, dan kan in overleg met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een aantal dagdelen (in overleg vastgesteld) meedraaien in de nieuwe groep.