Hoe vindt de communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) plaats?

30 augustus 2018

Om het contact tussen school en gezin zo optimaal mogelijk te laten verlopen gebruiken we diverse contactmogelijkheden. 

Afspraak met de leerkracht
Allereerst is er het persoonlijk contact tussen groepsleerkracht en ouder/verzorger. U kunt in contact treden/komen met de groepsleerkracht van uw kind of de directeur van de school door af te spreken, bellen of mailen.

Kind-vertelmoment
Aan het begin van het schooljaar beginnen we met een kind vertelmoment. Tijdens dit moment vertelt het kind waar wij op moeten letten: Wat gaat er goed bij het kind, waar liggen zijn/haar talenten, waar is het kind minder goed in en heeft het hulp bij nodig. Kortom waar kunnen we elkaar in bijstaan voor de begeleiding van uw kind. 

Rapportgesprek
Bij de uitgifte van de twee rapporten van het schooljaar worden oudergesprekken georganiseerd voor alle ouders/verzorgers afzonderlijk. U ontvangt daartoe van de groepsleerkracht een uitnodiging. Tijdens het gesprek krijgt u een toelichting op het rapport en kunt u vragen stellen over de ontwikkeling voortgang van uw kind(eren). 

ParnasSys
Iedere ouder/verzorger ontvangt een code om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin staat de schoolagenda, het verzuim en de vorderingen van uw kind. 

Parro-app
Ook krijgt u inloggegevens om in te loggen in de Parro-app. U ontvangt op deze manier zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Omdat je de belevenissen van je kind nu beter kunt volgen heb je voortaan nog meer om samen met je kind over te kletsen.

Nieuwsbrief ‘Het Sprankeltje’
Elke twee weken ontvangen ouders onze nieuwsbrief ‘Het Sprankeltje’ met belangrijke informatie. 

Meehelpen op school
Om meer betrokken te zijn bij school kunnen ouders ook meehelpen op school. Zo zijn er regelmatig ouders nodig die willen rijden voor een uitje of is er hulp nodig bij andere activiteiten van de school.