Hoe vraag ik verlof aan?

30 augustus 2018

U dient de aanvraag voor extra verlof in bij de directeur van de school aan de hand van het standaardformulier; Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij vakantieverlof dient u eerst verlof aan te vragen en daarna eventueel uw boeking te regelen) en indien mogelijk worden voorzien van bewijsmiddelen (kaart, uitnodiging o.i.d.). De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving; In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met u op; Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.