Kan ik op school komen kijken?

30 augustus 2018

‘Nieuwe’ ouders zijn natuurlijk altijd welkom voor een kijk- en ervaar gesprek!
U kunt contact opnemen met de directeur Christa Verschoor-van As (directie@desprankel.nl) of de
kleuterleerkracht: Janike Schoenmakers-Wijnands (j.schoenmakers@desprankel.nl).
Ook kunt u altijd bellen en vragen naar bovenstaande juffen: 0416-391109