Waar kan ik het pestprotocol inzien?

30 augustus 2018

Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen er mag zijn. We hebben daarvoor op onze school een pestprotocol. Door te werken met de Kanjermethode leren we kinderen wat wij verstaan onder goed gedrag ‘witte pet’. En alles wat daarvoor nodig is om deze ‘pet’ te laten zien in gedrag. Op deze manier willen we een veilige school zijn voor alle kinderen. Ook bezit de school een anti-pest coordinator: Juf Janike.