Waar wordt er gesport?

30 augustus 2018

De kinderen van de aanvangsgroep, groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingslessen in het speellokaal of buiten op het plein. Hun gymschoenen kunnen op school aanwezig blijven. Voor de gymnastieklessen gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de sportzaal in de MFA.

Het is nodig dat de kinderen sportkleding dragen tijdens de gymles. Deze sportkleding kan bestaan uit een korte broek met een shirt of een gympakje en gymschoenen (geen zwarte zolen i.v.m. behoud gymvloeren). 

Bij mooi weer kan er ook gebruikt gemaakt worden van ‘het Kaatsveld’ of het grasveldje naast de school. De leerkrachten geven dit tijdig aan bij de leerlingen i.v.m. buitenschoeisel.

De sportkleding dient tenminste één keer per week mee naar huis te worden genomen om te worden gewassen. Sieraden zijn tijdens de gymles soms zeer gevaarlijk en kunnen dus het beste thuis, op school of in de kleedkamer gelaten worden. De leerling dient daar zelf voor te zorgen. Groep 3 t/m 8 gaan gymmen op maandagmiddag.