Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

30 augustus 2018

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Deze rapportage aan de ouders gaat over de ontwikkelingsvorderingen van hun kind. Maar natuurlijk zal het kind zelf uit het rapport ook kunnen lezen hoe zijn/haar inzet en werk gewaardeerd wordt. Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de vorderingen vanuit ons observatiesysteem ’Kijk’. Het rapport kan op school met de leerkracht besproken worden. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Twee keer per jaar zijn er oudergespreksavonden (10 minuten). Als u tussentijds vragen hebt, dan vinden wij het fijn als u gelijk komt. Wij zijn hierin een open school.