Wanneer moet ik gaan kijken naar een school voor het Voortgezet Onderwijs?

30 augustus 2018

In het laatste rapportgesprek van groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven op basis van toets gegevens, sociaal welbevinden en werkhouding.
Met dit voorlopig advies kunt u alvast gaan kijken naar scholen en kunt u open dagen gaan bijwonen.