Wanneer vindt het eerste gesprek plaats als mijn kind op school zit?

30 augustus 2018

Een aantal weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt uw kind een welkomstkaartje van de klas. Aan de hand daarvan kunt u contact opnemen met de leerkracht om vijf wen-momenten te plannen. U ontvangt daarna een informatiebrief over de gang van zaken in groep 1. Aan het eind van een wen-ochtend zal de leerkracht vertellen hoe het is verlopen.

Het eerste gesprek vindt plaats als uw kind enige tijd naar school komt. Dit gesprek wordt het oudervertelmoment genoemd. Tijdens het gesprek kunt u vertellen hoe u en uw kind de gang van zaken op school ervaren en met welke (onderwijs)behoeften van uw kind de leerkracht rekening kan houden.

Wanneer bij de inschrijving van uw kind of bij de overdracht van de voorschool bepaalde zorgen worden geuit, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.