Wanneer zijn de ouderavonden?

30 augustus 2018

Aan het begin van het schooljaar wordt er een ouder-vertelgesprek gepland.
Daarnaast zijn er nog 2 rapportgesprekken: rond december en juni.
Voor groep 8 is er nog een adviesgesprek.