Wat doet de ouderhulpgroep?

27 juli 2018

Er is ook een ouderhulpgroep zeer actief in onze school.
De ouderhulpgroep bestaat uit 5 of 6 ouders van kinderen die “De Spran­kel” bezoeken. De ouderhulpgroep heeft als doelstelling de relatie van ouders met school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werk­zaamheden van de ouderhulpgroep bijdragen aan het optimaal functio­neren van het onderwijs. Zij zijn een “doe-groep”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.