Welke onderwijsmethoden worden gebruikt?

30 augustus 2018

De onderstaande methoden worden gebruikt:

 • Godsdienst:                                          Kind Op Maandag
 • Technisch lezen:                                  Veilig Leren Lezen Kim-versie / Leesweg
 • Begrijpend lezen:                                Goed gelezen en Blitz
 • Rekenen:                                               RekenRijk Nieuw
 • Taal:                                                       Taal in Beeld Nieuw
 • Spelling:                                                Spelling in Beeld Nieuw
 • Wereldoriëntatie:                                Blink Nieuw
 • Engels:                                                   I-pockets (groep 1-3) / Backpack (groep 4-8)
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling:   Kanjertraining
 • Schrijven:                                              Pennenstreken
 • Kleutermethode:                                  Schatkist Nieuw