Wie is de vertrouwenspersoon?

30 augustus 2018

De vertrouwenscontactpersoon van onze school (o.a. voor de kinderen) is:
Mevr. M. Goelema (Intern Begeleider

Externe vertrouwenspersoon:
Dhr. A. W. de Boer, 0183-449915,